Mikoszów 2015

30 maja 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie miała miejsce Trzydziesta Prezentacja Ognisk Muzycznych i Artystycznych. W przeglądzie wzięły udział Ogniska Muzyczne z Dolnego Śląska działające pod auspicjami Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego (DTM) we Wrocławiu.

Popularne posty